Servicii

Contabilitate financiară

 • înregistrăm cronologic articole contabile pe baza documentelor primare;
 • întocmim registrul jurnal, registrul de evidență fiscală, registrul inventar, balanțe de verificare, jurnale de TVA și Cartea Mare;
 • verificăm registrul de casa și deconturile de cheltuieli;
 • vă prezentăm balanța lunară de verificare pe analitice;
 • întocmim și depunem declarații fiscale de taxe și impozite;
 • realizăm și semnăm bilanțul contabil precum și raportările financiare semestriale;
 • ținem evidența mijloacelor fixe, a înregistrării și a calculului de amortizări lunare ( întocmim planul anual de amortizare);
 • reglăm fișa de plătitor la administrația financiară;
 • prelucrăm și verificăm operațiunile de trezorerie;
 • elaborăm manualul de politici contabile aplicabile de societate;
 • oferim asistența în obținerea facilităților legale și aplicabile societății.

Contabilitate Fonduri Europene și Fonduri Guvernamentale nerambursabile

 • Organizarea sistemului informațional al evidenței financiar contabile și operative a proiectelor;
 • Evidențierea separată prin crearea de analitice distincte, conform cu monografia proiectului;
 • Elaborarea raportărilor financiare necesare auditării proiectelor nerambursabile;
 • Înregistrarea tuturor operațiuniilor, în contabilitatea distinctă a proiectului;
 • Întocmirea cash-flow-lui proiectelor;
 • Obținerea certificatului privind nedeductibilitatea TVA, aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare.

Salarizare si resurse umane

 •  întocmim contracte individuale de muncă;
 • realizăm contracte de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor și a drepturilor patrimoniale conexe dreptului de autor;
 • întocmim acte adiționale la contractele de munca;
 • REVISAL (Registrul General de Evidență a Salariaților);
 • completăm adeverințe de salariu și adeverințe pentru medicul de familie;
 • întocmim note de lichidare;
 • elaborăm fișe de post și fișe de evaluare.
 • întocmim state de plată generate după semnarea contractelor de muncă (determinate sau nedeterminate);
 • realizăm state de plată aferente contractelor de cesiune a drepturilor de autor;
 • întocmim și înregistrăm declarații privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate;
 • elaborăm declarații rectificative în vederea reglării fișei plătitorului (contribuțiile sociale și impozitul pe venit);
 • completăm ordine de plată aferente obligațiilor salariale.

Înființare societăți comerciale

Venim în sprijinul tău, din punctul 0 al afacerii și te sprijinim, inclusiv cu înființarea societății:

 • Înființare firma;
 • Deschidere punct de lucru;
 • Prelungire durata punct de lucru;
 • Închidere punct de lucru;
 • Prelungire durata sediu social;
 • Schimbare sediu social;
 • Schimbare denumire firmă;
 • Prelungire durata funcționare firma;
 • Adăugare obiect de activitate;
 • Modificare obiect de activitate;
 • Radiere obiect de activitate;
 • Majorare/Diminuare capital social;
 • Cesiune părți sociale;
 • Numire/Revocare administrator;
 • Actualizare date;
 • Autorizare activități;
 • Suspendare/Reluare activitate firmă;
 • Dizolvare/Lichidare voluntară;
 • Corectare erori materiale;
 • Certificate constatatoare;
 • Alte operațiuni.

Avantajele de a apela la un specialist din momentul înființării:

 • Vă inițiem în procedurile de înregistrare fiscală a societății comerciale;
 • Dezbatem împreună viitorul vector fiscal al societății;
 • Înregistrăm societatea la ONRC.

Consultanță financiar contabilă și fiscală

Echipa noastră de specialiști certificați și cu amplă experiență în domeniul financiar, vă stau la dispoziție, pentru întreg spectrul de servicii de consultanță fiscală:

 • Reprezentăm interesele companiei tale, în fața autorităților fiscale;
 • Pregătim și semnăm certificat, declarațiile fiscale;
 • Consiliere fiscală privind impozitele directe și impozitele indirecte;
 • Identificăm riscurile fiscale ale afacerii tale;
 • Oferim asistența în pregătirea contestațiilor, la deciziile autorităților fiscale;
 • Servicii personalizate de training, pe aspecte financiar fiscale;
 • Consultanța privind optimizarea fiscalității.

Expertiză contabilă

Expertiza contabilă, pe lângă funcția de control a registrelor, conturilor și actelor justificative ale unei societăți, pune în evidență modul în care anumite fapte economico-financiare se reflectă în evidența contabilă.

Expertiza contabilă stabileste starea de fapt, a agentului economic în cauză.

Expertiza contabilă în funcție de destinația sa, poate fi:

 • Judiciară, dispusă de organele judiciare pentru soluționarea cauzelor aflate în faza anchetei, de cercetare sau judecată;
 • Extrajudiciară, efectuată în afara procesului justițiar, la solicitarea societăților comerciale.

Expertiza contabilă evidențiază neregulile existente în activitățile economice și cauzele generatoare ale acestor nereguli și stabilește prejudiciul cauzat persoanelor juridice si fizice.

Audit și analiză financiară

 • Certificarea situațiilor financiare;
 • Controlul și analiza conturilor prin aplicarea diligențelor de audit;
 • Analiza cash-flow (analiza fluxului de numerar);
 • Analiza profit și pierdere;
 • Previzionare venituri și cheltuieli;

Protecția muncii și situații de urgență

Soluţii complete de securitate si sănătate în muncă (protecţia muncii) şi situaţii de urgenţă (prevenire şi stingere incendii) de tip ONE STOP SHOP care includ:

 • Întocmirea documentelor necesare firmelor în caz de control ITM / ISU;
 • Întocmirea actelor necesare în caz de accident de muncă;
 • Instruiri profesioniste şi prietenoase, cu prezentări succinte bazate pe exemple;
 • Consultanţă profesionistă apropiată de client si sfaturi utile permanente;
 • Dotarea completa a locaţiilor cu toate obligaţiile legale în vigoare.

Alte servicii financiare

 • Întocmire dosare de leasing;
 • Obținere certificate fiscale;
 • Obținere certificate constatatoare;
 • Obținere certificate de atestare fiscală privind impozitele, taxele locale și alte venituri la bugetul local pentru persoanele juridice.

AVEŢI NEVOIE DE SERVICIILE NOASTRE?
CONTACTAŢI-NE PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII


Contactaţi-ne