Pachet TUI EXPERT

Pachetul Premium Tui Expert oferă suport personalizat de management financiar, acoperind întreaga gamă de servicii necesare activității economice, pe care o desfășurați:

 • Contabilitate primară (instruirea personalului cu privire la modul de întocmire al documentelor primare și circuitul acestora);
 • Contabilitate financiară;
 • Resurse umane și salarizare;
 • Externalizarea serviciilor bancare, ceea ce înseamnă că vom prelua:
  • Evidența tuturor plăților efectuate de societate;
  • Deschiderea de conturi bancare;
  • Plata taxelor la bugetul de stat;
  • Plata furnizorilor societății;
  • Informare asupra încasărilor;
  • Licitațiile valutare;
  • Constituirea de garanții bancare;
  • Emiterea și completarea biletelor la ordin, precum și evidența acestora;
 • SSM – Protecția muncii și PSI – prevenire, stingere incendii, precum și evaluarea riscurilor;
 • Management financiar prin emiterea raportărilor pe Centre de Cost și a raportului de analiză săptămânală a fluxului de numerar, pe baza căruia se trimit spre procesare plățile săptămânale.

Înainte de implementarea pachetului vă asigurăm revizia contabilă, prin verificarea integrală a tuturor conturilor din balanța de verificare, aceasta reprezentând un control amănunțit efectuat asupra următoarelor elemente:

 • Active imobilizate, corporale și necorporale;
 • Creanțe și datorii comerciale;
 • Stocuri;
 • Impozite și taxe.